Pharmaps logo
Nederlands   English

Home

Over de producten

Voor onderzoekscentra

Over het bedrijf

Praktijkcase ZANOB

In de media

Vacatures

Contact

PUZ

Elektronisch voorschrijven met geïntegreerde clinical rules

Leusden, september 2012 - Pharmaps  BV en Ross Health BV gaan nauw samenwerken om de medicatiebewaking bij Elektronisch Voorschrijven (EVS) naar een hoger niveau te tillen. Medicatiebewaking Plus (MBPlus), het medicatiebewakingssysteem van Pharmaps BV is daartoe volledig geïntegreerd in het EVS van Ross Health BV, Ross Pharma.

Nu de Ross Pharma Suite is uitgebreid met het unieke product van Pharmaps, wordt de medicatiebewaking geoptimaliseerd door, naast  de G-standaard, ook gebruik te maken van  honderden filters,  eigen clinical rules en specifieke ziekenhuis-settings. Er wordt continu door de beslissingsondersteunende software van Pharmaps geredeneerd met alle beschikbare patiëntspecifieke data (als medicatie, labuitslagen, allergieën, leeftijd, m/v, zwangerschap, etc.).

De door Ross Health en Pharmaps gezamenlijk gestelde doelstellingen van efficiëntie en kwaliteitsverbetering worden door de samenwerking mogelijk gemaakt. Alleen relevante meldingen worden nu aan de ziekenhuisapothekers en de voorschrijvers getoond. MBPlus technologie vangt de irrelevante meldingen af die vaak meer dan 95% van het totaal aantal meldingen uitmaken. Tevens wordt er nu dagelijks een aantal nieuwe meldingen getoond dat vroeger nooit gezien werd, hetgeen een enorme kwaliteitswinst betekent. Alert fatigue, onnodig tijdverlies en fouten worden hierdoor voorkomen.

Pharmaps en Ross Health delen dezelfde visie omtrent de toekomstige ontwikkeling van systemen die de medicatie, in welke vorm dan ook, ondersteunen. De wens van de afnemers, de zorginstellingen, is een 'totaaloplossing', een suite van geïntegreerde systemen, aangeboden te krijgen. Ross Health biedt een totaaloplossing in de vorm van de RH Medicatie Suite. De suite bestaat niet uit alleen systemen van Ross Health.

Hans van Roon, directeur van Ross Health
“Wij streven er naar om 'best of breed' te combineren met 'geïntegreerd'. Voordeel is dat de kwaliteit niet ten koste gaat van de breedte van het systeem.  Door de gestandaardiseerde koppelingen en nieuwe integratietechnieken is dat nu mogelijk.”

Een ander raakvlak in de visie tussen Pharmaps en Ross Health is de betrokkenheid van de beroepsgroep voor wie het product ontwikkeld is. Beide ondernemingen worden ondersteund door een grote kennisgroep. Ook hierin zien zij synergie. De discussies tussen de zeer gevarieerde disciplines artsen, toxicologen, oncologen, apothekers en verpleegkundigen brengen wij graag op gang. Alleen door zo’n multidisciplinaire benadering kunnen wij een optimale oplossing garanderen voor de hedendaagse eisen aan medicatie. “Een logische volgende stap is nader in te zoomen op zorgpaden en de rol daarvan in een EPD”, aldus Hans van Roon.

Dat deze ontwikkelingen niet alleen in Nederland zullen plaatsvinden wordt steeds duidelijker. Er is internationale belangstelling o.a. uit Scandinavië, Duitsland, Frankrijk en het Midden Oosten.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ross Health BV, Hans van Roon, 035-6031495

Pharmaps BV, Leo Wilkes, 033-4347474

Persbericht Ross Health

Persbericht PPM Oost

Pharmaceutisch Weekblad

Persbericht ZANOB

Persbericht Pharmaps

Nieuwsbrief KNMPNOB