Pharmaps logo
Nederlands   English

Home

Over de producten

Voor onderzoekscentra

Over het bedrijf

Praktijkcase ZANOB

In de media

Vacatures

Contact

PUZ

Resultaten in de praktijk bij ZANOB

Grotere medicatieveiligheid

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Ziekenhuis Bernhoven wordt Pharmaps Medicatiebewaking PLUS gebruikt om nog betere medicatiebewaking te bereiken, waarbij ook labgegevens automatisch worden meegewogen. De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) heeft Pharmaps gevraagd om ook de ZANOB Clinical Rules te verwerken. Pharmaps Medicatiebewaking PLUS brengt gegevens uit verschillende bronsystemen (Centrasys, Molis en Labosys) bijeen en laat de extra regels meewegen in de advisering. Met deze toepassing kan ZANOB een nog grotere medicatieveiligheid garanderen voor de patiënten in deze ziekenhuizen.

Toepassing extra bewakingsregels

ZANOB zocht naar een betere manier om rekening te houden met de medicatiegegevens en de laboratoriumwaarden van patiënten zoals bepaald door de afdeling Klinische Chemie van het ziekenhuis. Daartoe moest technologie worden gevonden die in staat is de bronsystemen te ontsluiten, vervolgens kan redeneren met bewakingsregels en die tevens toelaat om continu, flexibel nieuwe regels toe te voegen en te laten meewegen.

Met Pharmaps heeft ZANOB het product en de kennis gevonden waardoor zij in staat is die ambities waar te maken. Pharmaps Medicatiebewaking PLUS is een applicatie die automatisch de uitgebreide bewaking toepast op de medicatie- en labgegevens van een patiënt gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis. De toegepaste technologie is in staat meerdere bronnen (later) toe te voegen. Pharmaps Medicatiebewaking PLUS bevat een unieke redeneer-engine waarin gemakkelijk nieuwe regels kunnen worden toegevoegd zonder dat de techniek hoeft te worden aangepast. Het systeem is operationeel en ondersteunt de ziekenhuisapothekers dagelijks in hun werk.

Uitbreiding naar voorschrijvers en openbare apothekers

Inmiddels is een faciliteit gerealiseerd waarmee medicatiegegevens van openbare apothekers en die in het ziekenhuis kunnen worden uitgewisseld en geïntegreerd. Verder wordt er gewerkt aan een faciliteit voor de voorschrijvers. Hiermee kunnen zij controleren of het verstandig is (gezien de bewakingsregels) een middel voor te schrijven en in welke dosering. Door deze uitbreidingen verwacht ZANOB een grote verbetering te kunnen realiseren in de medicatieveiligheid voor hun patiënten in Noordoost-Brabant.

Praktijkresultaten bij ZANOB

Nierfunctiestoornissen worden nu ook gesignaleerd bij jongeren; tot nu toe alleen bij ouder dan 70 jaar.

Een hoog kalium op 1 kalium-verhogend product wordt ook gesignaleerd; tot nu toe alleen als interactiemelding bij 2 producten.

Pharmaps Medicatiebewaking PLUS realiseert een significante tijdbesparing per apotheker per dag, door de focus op relevante signalen.

Lees ook het laatste nieuws bij Zanob