Pharmaps logo
Nederlands   English

Home

Over de producten

Voor onderzoekscentra

Over het bedrijf

Praktijkcase ZANOB

In de media

Vacatures

Contact

PUZ

Pharmaps in de media

Slimme computerapplicatie helpt bij medicatiebewaking

Maart 2013 - 'Als een patiënt een verminderde nierfunctie heeft en hij moet medicijnen krijgen, hoe hoog moet de dosering dan zijn?’ Je hoort hem bijna denken deze nieuwe, slimme applicatie van ZANOB. De applicatie combineert gegevens van patiënten uit het elektronisch voorschrijfsysteem met gegevens van de laboratoria van ziekenhuis Bernhoven en het Jeroen Bosch Ziekenhuis en slaat dan aan het redeneren. Hij past zogeheten klinische beslisregels toe, regels die o.a. over- en onderdosering, interactie tussen medicijnen en dubbelmedicatie moeten voorkomen [...]

Project Pharmaps: het toepassen van clinical rules bij ZANOB

Oktober 2012 - Middels het project Pharmaps wil ZANOB een verbetering van de efficiency en de kwaliteit van de medicatiebewaking bereiken. Centrasys/ EVS genereert op dit moment ongeveer 1000 medicatiebewakingsignalen per dag (Bernhoven: 400 en JBZ: 600). Uit onderzoek van Willemijn Eppenga is gebleken dat slechts 5% van deze signalen relevant is. We willen deze bewaking dus graag doelgerichter uitvoeren zodat alleen de relevante meldingen worden getoond. Door het toepassen van 'clinical rules' is het mogelijk de medicatiebewaking effectiever uit te voeren [...]

Elektronisch voorschrijven met ge´ntegreerde clinical rules

Pharmaps  BV en Ross Health BV gaan nauw samenwerken om de medicatiebewaking bij Elektronisch Voorschrijven (EVS) naar een hoger niveau te tillen. Medicatiebewaking Plus (MBPlus), het medicatiebewakingssysteem van Pharmaps BV is daartoe volledig geïntegreerd in het EVS van Ross Health BV, Ross Pharma [...]

Bewaking van bijwerkingen in de (ziekenhuis)apotheek

Op 12 november 2009 werd de Lareb Bijwerkingendag voor de vierde keer georganiseerd. Op deze dag gaf ziekenhuisapotheker Jean Conemans een presentatie over de bewaking van bijwerkingen in de (ziekenhuis)apotheek [...]

Tweerichtingsverkeer tussen apotheek en klinisch lab

Diagned Magazine nummer 1 2009 - In Zwolle krijgen apothekers een signaal als klanten een nierfunctiestoornis hebben, dankzij gegevensuitwisseling met het klinisch laboratorium. Zonodig kunnen ze adviseren de medicatie aan te passen. “Ik geloof dat we zo ziekenhuisopnamen voorkomen,” zegt apotheker Kees Boogerd [...]

PPM Oost investeert in Pharmaps BV

Arnhem, 18 maart 2009 - Geneesmidden gaan niet altijd goed samen; soms kan het ene medicijn zelfs de werking van een ander teniet doen. Daarom zorgt de apotheker voor medicatiebewaking. Desondanks zijn er jaarlijks nog 19.000 vermijdbare ziekenhuisopnames als gevolg van verkeerd medicijngebruik. De nieuwe medicatiesoftware van Pharmaps kan dat aantal flink doen slinken [...]

Klinische beslisregels hebben de toekomst

Pharmaceutisch Weekblad januari 2009 - Dankzij de toepassing van klinische beslisregels, of clinical rules, werkt de nieuwe generatie medicatiebewaking preciezer. Daardoor worden overbodige signalen, die de huidige systemen kenmerken, voorkomen. Niet alleen verfijnt dit de medicatiebewaking, zegt ziekenhuisapotheker Jean Conemans, ook kunnen geneesmiddelen beter worden toegesneden op de individuele patiënt [...]

Ziekenhuis en apothekers zetten nieuwe stap in medicatieveiligheid

’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2008 - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gestart met een nieuwe vorm van medicatiebewaking waarbij labuitslagen automatisch worden meegewogen. De Ziekenhuisapotheek Noordoost-Brabant (ZANOB) maakt daarbij gebruik van een nieuw ontwikkelde applicatie: Pharmaps [...]

Grotere medicatieveiligheid met Pharmaps

Almere/Leusden, 17 september 2008 - Medicatieveiligheid is een van de speerpunten van de huidige verbeteringsprocessen in de zorg. Meer en meer wordt duidelijk dat de medicatieveiligheid voor patiënten kan worden vergroot door ook gegevens uit andere systemen, zoals laboratoriumwaarden, direct mee te laten wegen door een uitgebreidere set van bewakingsregels toe te passen op deze gegevens [...]

Nieuwe dimensie medicatiebewaking in Noord Oost Brabant

Nieuwsbrief KNMPNOB september 2008 - In de ziekenhuizen in Noord Oost Brabant is een proef gestart met een nieuwe vorm van medicatiebewaking waarbij labuitslagen automatisch worden meegewogen. De Ziekenhuisapotheek Noord Oost Brabant (ZANOB) maakt gebruik van een nieuw ontwikkelde applicatie: Pharmaps. Deze applicatie brengt gegevens uit diverse bronsystemen (het ZAIS en de systemen van de klinisch-chemisch laboratoria van de ziekenhuizen) bijeen en past op deze gegevens de -mede door de ZANOB ontwikkelde- zogenaamde Clinical Rules toe. De signalen worden gefilterd door een revolutionaire redeneermachine die vrijwel alleen de werkelijk relevante signalen doorlaat [...]

Persbericht Ross Health

Persbericht PPM Oost

Pharmaceutisch Weekblad

Persbericht ZANOB

Persbericht Pharmaps

Nieuwsbrief KNMPNOB