Pharmaps logo
Nederlands   English

Home

Over de producten

Voor onderzoekscentra

Over het bedrijf

Praktijkcase ZANOB

In de media

Vacatures

Contact

PUZ

PPM Oost investeert in Pharmaps BV

Arnhem, 18 maart 2009 - Geneesmidden gaan niet altijd goed samen; soms kan het ene medicijn zelfs de werking van een ander teniet doen. Daarom zorgt de apotheker voor medicatiebewaking. Desondanks zijn er jaarlijks nog 19.000 vermijdbare ziekenhuisopnames als gevolg van verkeerd medicijngebruik. De nieuwe medicatiesoftware van Pharmaps kan dat aantal flink doen slinken.

In een ziekenhuis is medicatiebewaking de taak van de ziekenhuisapotheker. Deze moet tal van zaken in het oog houden: patiëntgegevens zoals leeftijd en aandoeningen, het medicijngebruik met mogelijke interacties of bijwerkingen, de laboratoriumgegevens en alle aanvullende opmerkingen van diverse zorgverleners. De benodigde informatie komt vanuit zo veel verschillende bronnen, dat hij gemakkelijk iets over het hoofd kan zien. Met de software van Pharmaps is dat probleem voorgoed ondervangen.

Pharmaps brengt een nieuw softwarepakket op de markt dat alle informatiebronnen en veiligheidregels combineert. Zo kan dit ondersteunende systeem meerdere databases koppelen, de regels voor medicatiebewaking toepassen én de labresultaten verwerken. Vervolgens trekt een geavanceerde redeneermachine conclusies en geeft adviezen. Die kan de ziekenhuisapotheker terugkoppelen met de behandelende artsen of patiënt.

Dit revolutionaire product is een enorme verbetering ten opzichte van de bestaande medicatiebewaking. Met de huidige software moet de ziekenhuisapotheker alle informatie handmatig combineren met de labuitslagen. Bovendien ontvangt de apotheker dagelijks zo'n 400 signalen waarvan er slechts 40 relevant zijn.

“Verkeerd medicijngebruik zorgt voor een jaarlijkse schadepost van 100 miljoen euro. Het ministerie van VWS onderkent de noodzaak hierin verandering te brengen en subsidieert nu een geïntegreerde aanpak tussen twee ziekenhuizen en de omliggende regio met de invoering van het softwarepakket van Pharmaps. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) ondersteunt dit initiatief in deze regio. De maatschappelijke noodzaak in combinatie met het kostenbesparende aspect maakt de software van Pharmaps tot een product met de nodige potentie.”, aldus Marius Prins, directeur PPM Oost.

“Pharmaps is een joint venture tussen Emotional Brain, een bestaande participatie van PPM Oost, en Inforay International BV die de software ontwikkelden voor het nieuwe programma. Pharmaps kan door de participatie nieuwe applicaties ontwikkelen, zodat meer zorgverleners toegang krijgen tot het systeem. Ook kan er intensief met (ziekenhuis)apothekers samengewerkt worden aan de inhoud, de clinical rules.”, aldus Rein Vehmeijer, directeur Pharmaps.


Over PPM Oost

PPM Oost investeert in kansrijke bedrijven. Bedrijven die voorloper of trekker zijn van de regionale economie. In de sectoren: gezondheid, technologie en voeding. Maar ook andere innovatieve bedrijven zijn welkom. PPM Oost investeert in starters, vroege fase, expansie, brugfinanciering, bedrijfsopvolging, herstructurering, management buy out en buy in.

Persbericht Ross Health

Persbericht PPM Oost

Pharmaceutisch Weekblad

Persbericht ZANOB

Persbericht Pharmaps

Nieuwsbrief KNMPNOB

logo PPM OOst