Pharmaps logo
Nederlands   English

Home

Over de producten

Voor onderzoekscentra

Over het bedrijf

Praktijkcase ZANOB

In de media

Vacatures

Contact

PUZ

Nieuwe ontwikkelingen

Roadmap productontwikkeling

Er wordt constant gewerkt aan de uitbreiding van de klinisch farmaceutische beslisregels op basis van adviezen en prioritisering van de expertgroep. Adviesteksten naar aanleiding van contra-indicaties en interacties in de G-Standaard worden gemodelleerd als Clinical Rules. Ook andere standaardprotocollen komen daarvoor in aanmerking.

Ontwikkelen meerdere geïntegreerde modules voor verschillende gebruikers:

  • Module voorschrijver (EVS)
  • Module toedieners (MTR)
  • Diverse modules voor de 1e lijn

Uitbreiden bronnen:

  • INR
  • Genotypering
  • Signalen vanuit klinische chemie

Momenteel is Pharmaps druk bezig met de verdere opschaling naar landelijk niveau. Hierin is een grote rol weggelegd voor de huidige en toekomstige gebruikers, in samewerking met de expertgroep. Technisch gezien biedt Pharmaps Medicatiebewaking PLUS de mogelijkheid om probleemloos te connecteren naar overige laboratorium- en medicatiesystemen.

Medicatiebewaking PLUS

Managementinformatie PLUS

Nieuwe ontwikkelingen

Documentatie