Pharmaps logo
Nederlands   English

Home

Over de producten

Voor onderzoekscentra

Over het bedrijf

Praktijkcase ZANOB

In de media

Vacatures

Contact

PUZ

Pharmaps Managementinformatie PLUS

Doel

Pharmaps Managementinformatie PLUS biedt één technische oplossing voor zowel de strategische, tactische, als operationele informatiebehoefte met onder meer functionaliteit voor:

 • Dashboarding
 • Ondersteuning bij het implementeren van managementstrategieën,
  zoals de Balanced Score Card, het INK-model, e.a.
 • Workflow ter ondersteuning van de planning & control cyclus
 • Analyses, trends herkennen, simulatie
 • Dynamische rapportages
 • Persoonlijke stuurinformatie via het web op te vragen
 • Meer actuele productierapportages

X-Ray technologie

Pharmaps biedt al deze Business Intelligence mogelijkheden op basis van één product en één informatiemodel, de zogenaamde X-Ray. De X-Ray is de brug tussen de gebruikers en de applicaties. Met de X-Ray is het mogelijk om relevante gegevens uit deze applicaties te verzamelen, te integreren, en te presenteren in de vorm van bruikbare stuurinformatie in online dashboards voor rapportage- en analysedoeleinden.

Met de X-Ray technologie blijken korte doorlooptijden mogelijk en blijven investeringen in data warehouses beperkt of zijn deze zelfs helemaal niet nodig. Onze één product aanpak zorgt voor hoge gebruikersacceptatie en een kort leertraject. Externe inhuur blijft beperkt en elke organisatie kan de omgeving zelf in beheer nemen om professioneel te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Effecten

Kostenbesparing

 • Maandelijkse rapportages worden met ‘een muisklik’ opgeleverd.

 • Eenmalig centraal beheer van al uw rapportages. Bij wijzigingen van uw applicaties of informatiebehoefte kan dit grote tijdwinst (factor 4 tot 8) opleveren, omdat de impact hiervan niet per rapport hoeft te worden geïnventariseerd en doorgevoerd.

 • Eén dashboard vervangt de noodzaak om honderden rapporten te ontwikkelen en te beheren.

 • Het autorisatiemodel zorgt ervoor dat niet voor iedere gebruiker een nieuw overzicht hoeft te worden gemaakt.

 • Gebruik van uw bestaande IT-infrastructuur zodat geen desinvesteringen nodig zijn.

Professionele bedrijfsvoering

 • Definities worden eenmalig centraal vastgelegd. Dit biedt de garantie voor het bieden van ‘één versie van de waarheid’ zodat u daadwerkelijk ‘appels met appels’ kunt vergelijken.

 • De juiste medewerker doet het juiste werk doordat de X-Ray de gebruiker afschermt van de databasetechnologie.

 • De X-Ray technologie is gebaseerd op open industriestandaarden en er hoeven geen nieuwe technologieën te worden aangeleerd om te starten met de ontwikkeling en het gebruik van de X-Ray. Dit betekent dat u minder afhankelijk bent van de kennis bij de betrokken medewerkers, hetgeen zorgt voor betere continuïteit.

 • De juiste informatie kan worden opgevraagd op de juiste tijd, bij de juiste persoon, via het juiste medium.

Creëren nieuwe mogelijkheden

 • Anticiperen is nu mogelijk doordat ‘real-time’ informatie beschikbaar is door rechtstreekse koppeling met de databronnen.

 • Flexibel en snel reageren op nieuwe ontwikkelingen is mogelijk doordat de X-Ray zelf geen data bevat.

 • Breder draagvlak voor het uitvoeren van uw strategie door meer gebruiksgemak omdat er geen training nodig is voor eindgebruikers en alle functionaliteit beschikbaar is vanuit één scherm.

 • In de X-Ray worden ook de dwarsverbanden zichtbaar tussen de gegevens in de aangesloten databronnen. Hierdoor verkrijgt u nieuwe inzichten waarmee u nieuwe mogelijkheden kunt creëren.

Medicatiebewaking PLUS

Managementinformatie PLUS

Nieuwe ontwikkelingen

Documentatie