Pharmaps logo
Nederlands   English

Home

Over de producten

Voor onderzoekscentra

Over het bedrijf

Praktijkcase ZANOB

In de media

Vacatures

Contact

PUZ

Pharmaps Medicatiebewaking PLUS

Bekijk ook de Medicatiebewaking PLUS demo

Doel

Pharmaps Medicatiebewaking PLUS vebetert de bestaande medicatiebewaking binnen ziekenhuisapotheken en vergroot daarmee de medicatieveiligheid. De relevantie van medicatiebewakingsignalen in (Z)AIS systemen hangt onder andere af van de klinisch-chemische parameters van de patiënt. De applicatie past Clinical Rules toe die rekening houden met de actuele gezondheidstoestand van de individuele patiënt. Dit is mogelijk door koppeling van gegevens uit verschillende databronnen en het gebruik van een redeneer-engine met Clinical Rules.

Pharmaps Medicatiebewaking PLUS biedt de volgende oplossingen:

  • Het realiseert samenwerking en communicatie tussen verschillende systemen waardoor het bijdraagt aan de veiligheid en efficiëntie van medicatiebewaking.

  • Het maakt gebruik van patiëntspecifieke klinisch-chemische parameters en houdt rekening met de verandering daarvan in de tijd.

  • Het komt tegemoet aan de behoefte van (ziekenhuis)apothekers om alleen relevante medicatiebewakingsignalen te krijgen, waardoor alert fatigue wordt voorkomen.

  • Het biedt de mogelijkheid om met minimale aanpassing van bestaande ICT-systemen op te schalen naar een veel grotere dekking van de medicatiebewaking.

Daarnaast geeft Pharmaps veel aandacht aan de processen rondom de succesvolle implementatie van Medicatiebewaking PLUS in uw organisatie.


(klik voor vergroting)

Effecten

Geoptimaliseerde, gepersonaliseerde medicatiebewaking voor de patiënt

De data en beredeneerde adviezen worden voortdurend aangepast aan de veranderende toestand van de patiënt. Daarmee neemt de kans op bijwerkingen af en kan mogelijk de behandelingsduur worden verkort en de kans op vermijdbare (her)opname worden verlaagd.

Veiligere medicatiebewaking

De apotheker/behandelaar krijgt alleen relevante signalen, gebaseerd op de meest recente meetwaarden van de patiënt. Daardoor wordt de praktijk van ‘door-enteren’ van adviezen en waarschuwingen ondervangen. Bovendien wordt de apotheker ondersteund bij het leggen van kruisverbanden tussen verschillende systemen.

Verlaging werkdruk voor de apotheker/behandelaar

Door wijziging van handmatige naar geautomatiseerde beslisondersteuning kan de apotheker/behandelaar zich nog beter concentreren op zijn taak. Het is in een oogopslag duidelijk wanneer de medicatie wel of niet moet worden aangepast. Bovendien is de apotheker voor deze controle beduidend minder tijd kwijt.

Baten voor de cliënt/patiënt

De cliënt/patiënt ontvangt zorg op maat: de veiligheid van de medicatie wordt voortdurend getoetst aan veranderende klinisch-chemische parameters en waar nodig aangepast. De behandeling is hierdoor gepersonaliseerd en sterk verbeterd, waarvan zowel patiënt, behandelaar als zorgverzekeraar profiteren. Bovendien biedt Pharmaps Medicatiebewaking PLUS de mogelijkheid medicatieveiligheid vergaand eenduidig te maken.

Medicatiebewaking PLUS

Redeneer-engine

Systeemintegratie

Clinical Rules

Relevante signalen

Resultaten vergelijkende studie